КОМПАНИИТЕ И ДИСТАНЦИОННАТА РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И СЛЕД НЕЯ

(Изследване на OPA Solutions)

Още с настъпването на извънредната ситуация заради пандемията и COVID-19, екипът на OPA Solutions предприе стъпки, така че доверените клиенти и партньори на компанията да продължават да ползват услугите ни безпрепятствено. Преминаването ни към работа от дистанция не бе свързано с проблеми, а по-скоро с технологично време за организация.

За целта на изследването се обърнахме към ръководители на екипи и служители от най-разнообразни сфери като технологии, банкови и финансови услуги, визуални изкуства, маркетинг, консултантски услуги, здравеопазване, енергийна промишленост, недвижими имоти, образование и много други. За да достигнем до по-широк кръг от хора, използвахме професионалната мрежа LinkedIn като допълнение към мрежата от контакти, с която OPA Solutions разполага.

Проучването се проведе в периода 15-30 април 2020 г., с цел първоначалният шок за компаниите да е преминал и оперативната им дейност да е навлязла в известна рутина спрямо новата ситуация.